FATIMA Dance a Fitness, Ostrava
Studio FATIMA Ostrava na Facebooku

Balet hravě a balet klasika pro děti

Na hodinách baletu se děti jednoduchou a zábavnou formou seznámí s baletní terminologií, klasickou hudbou, poznáváním rytmů, základními tanečními prvky, lidovým tancem, gymnastikou, moderním tancem a v neposlední řadě i s výrazovou technikou, protože balet je herectví. Prostor zde najdeme i pro vlastní tvorbu, improvizaci, písničky a hlavně legraci. Základy kurzu mohou posloužit i jako aktivní příprava pro taneční konzervatoř.

Lekce baletu pro děti

Pravidelné lekce od 10.9.2018

ceník  ,    zápis 

STUDIO FATIMA HRABŮVKA

pondělí 15,30-16,25 Balet klasika 8-13let  Dominika 

pondělí 16,30-17,25  Balet klasika 4-7let  Dominika 

úterý     15,30-16,25 Balet klasika od 7 let Nela

úterý     16,30-17,25 Balet hravě  od  3 let Nela

čtvrtek  16,30 -17,25  Balet klasika od 4 let  Nela

čtvrtek  17,30 - 18,25 Balet klasika od 8 let Nela

pátek   16,30 -17,25  Balet   klasika od 6- 13let Kristýna 

STUDIO FATIMA PORUBA

úterý  16,00-16,55  Balet klasika od 7let    Radim

úterý   17,00-17,55   Balet klasika od  4 let  Radim

čtvrtek 16,00 .16,55   Balet klasika od 4 let

pátek   16,00 - 16,55  Balet hravě - Kuřátka od 2.5let Zuzana

  • Výuka klasického baletu, možnost přípravy na konzervatoř, individuální trénink
  • balet dospělí zde

Co s sebou

piškoty, možno i naboso, upnutější pohodlné oblečení, na balet klasiku doporučujeme baletní trikot

Ukázka lekce BALET HRAVĚ 

Co je to vlastně balet? 

Balet je forma scénického tance, která využívá choreografii. Balet může být samostatné dílo, nebo může být součástí opery. Kořeny baletu lze hledat ve druhé polovině 16. století jednak v tanečních vložkách italských oper a francouzským ballet de cour. Tito předchůdci baletu obsahovali tance, již v tomto období se objevují speciální kostýmy a výzdoba. Balet jako samostatná umělecká forma se začal vyvíjet ve Francii během vlády Ludvíka XIV. (1643–1715), který byl velkým příznivcem tance, a jelikož došlo k poklesu kvality tanečních standardů, založil roku 1661 Académie Royale de Danse (Královskou akademii tance). Dvorním hudebním skladatelem Ludvíka XIV. byl Jean-Baptist Lully, ten složil první tzv. comédie-ballet (1661). V této rané formě baletu byly jednotlivé scény divadelní hry oddělované tancem. Díky Lullymu došlo k rozdělení taneční akademie na dvě části: opéra-ballet a školu pro profesionální tanečníky, která byla spojena s Académie Royale de Musique. V 18. století došlo k popularizaci baletu, která vedla k rozpracování a vylepšení baletní techniky, v této době se balet stal rovnoprávnou dramatickou formou. Na vývoj baletu mělo velký vliv vydání Lettres sur la danse et les balety (1760) sepsaných Jeanem-Georgesem Noverrem, díky čemuž došlo k plnému prosazení pantomimy a reformě pohybů, čímž se zlepšily možnosti vyjadřovat příběh.

V 19. století zájem o balet poklesl, díky velkým sociálním změnám ve společnosti ztratil balet oporu v aristokratických kruzích a lze říci, že se rozvíjel pouze ve Francii, Rusku a Itálii. Ve 20. století došlo především díky ruské škole k určité renesanci klasického baletu, který díky řadě vynikajících tanečníků postupně získal zpět své ztracené pozice. V Německu došlo k rozvoji tzv. výrazového tance. Sergej Ďagilev založil v Paříži soubor Ballets Russes (Ruské balety), který později působil v Monte Carlu. Spolupracoval s vynikajícími hudebníky, např. s Igorem Stravinským, který pro něj složil hudbu k baletu Svěcení jara, stejně jako s výtvarníky formátu Pabla Picassa. Působil v něm legendární tanečník Václav Nižinskij.


[ ^ nahoru ^ ]